Community centre Barje

International competition, Ljubljana, 2019


Center Barje

Mednarodni natečaj, Ljubljana, 2019

Science centre

International competition, Honourable mention, Ljubljana 2019


Center znanosti

Mednarodni natečaj, Priznanje, Ljubljana 2019

Design of residential buildings in the area OPPN80 Grad Bokalce

Invited competition, first prize, Ljubljana, 2016


Zasnova stanovanjskih stavb za območje OPPN80 Grad Bokalce

Vabljeni natečaj, 1. nagrada, Ljubljana, 2016

Attic apartment M

Transformation of attic into comfortable stay, Zg. Gorje, 2015


Mansarda M

Preobrazba mansarde v prijetno bivanje, Zg. Gorje, 2015

Apartment for two

Apartment renovation on Brdo, Ljubljana, 2016


Stanovanje za dva

Prenova stanovanja na Brdu, Ljubljana, 2016

House T

House T, Ljubljana, Murska Sobota, 2016


Hiša T

Hiša T, Ljubljana, Murska Sobota, 2016

Living in Alpine village

Modern residence in the middle of Triglav National Park, Stara Fužina, 2013-2016


Hiša v Alpah

Sodobno bivanje sredi Triglavskega narodnega parka, Stara Fužina, 2013-2016

Maple tree apartment

But in the middle of Ljubljana, Ljubljana, 2016


Stanovanje z javorjem

Pa vendar sredi Ljubljane, Ljubljana, 2016

House UP

Between the tradition and modernity, Stara Fužina, 2015


Hiša UP

Med tradicijo in sodobnostjo, Stara Fužina, 2015

Apartment 60+

Renovation of bourgeois apartment in Ljubljana, 2015-2016


Stanovanje 60+

Prenova meščanskega stanovanja v Ljubljani, 2015-2016

House J

Wind and sun, Njivice, island of Krk, 2014


Hiša J

Z vetrom in soncem, Njivice, otok Krk, 2014

The flow and rememberance

Drinking fountain and the bench, Tišina, 2013


Prostor spomina

Med uporabnostjo in simboliko, Tišina, 2013

Between horizons

Apartment renovation, Ljubljana, 2013


Med horizonti

Prenova stanovanja, Ljubljana, 2013

House Z

Minimal and functional, Višnja Gora, 2012


Hiša Z

Minimalno in funkcionalno, Višnja Gora, 2012

Meaningful emptiness

Apartment renovation, Ljubljana, 2011


Zgovorna praznina

Prenova stanovanja, Ljubljana, 2011

House H

Extension of the wine cellar, Vaneča, 2011


Hiša H

Razširitev zidanice, Vaneča, 2011

Hostel Granar

business trade zone Granar Beltinci, 2008


Hostel Granar

poslovno trgovska cona Granar Beltinci, 2008

The place of rememberance

Cemetery in Murska Sobota, 2008


Med mislijo in spominom

Pokopališče v Murski Soboti, 2008

The Panonka, detached houses

Murska Sobota, 2007


Panonka, naselje individualnih hiš

Murska Sobota, 2007

The Prešernova House

Prešernova ulica, Ljubljana, 2007


Hiša na Prešernovi

Prešernova ulica, Ljubljana, 2007

New rectory in Lucija

Invited competition, honorable mention, 2007


Novo župnijsko središče Lucija

Vabljeni natečaj, priznanje, 2007

Garden pampering

Replacement construction, Ljubljana, 2006


Vrtno razvajanje

Nadomestna gradnja, Ljubljana, 2006

Restoration of old town centre of Dravograd

Open competition, first prize, 2006


Prenova starega mestnega jedra Dravograda

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006

Restoration of the Old Castle in Celje

Open competition, first prize, 2006


Prenova Celjskega gradu

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006

Restoration of Knežji dvorec in Celje

Open competition, first prize, Celje, 2006


Prenova Knežjega dvorca v Celju

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006