S13 detached houses

Murska Sobota, 2008


S13 naselje individualnih hiš

Murska Sobota, 2008


site plan situacija

With this plan we wish to achieve a higher level of density and quality of living and offer a simple alternative residence. Individual housing units are reached through the front public atrium, which is separated from the inner private atrium by a movable wooden wall that ensures privacy to each individual housing unit. Different types of ground plans and surfaces vary according to the size of the plot. Individual housing units with all living areas are all oriented towards the south and are connected with the outside area.

V tipičnem primestnem okolju z enodružinskimi hišami obkroženimi z velikimi parcelami skušamo z zasnovo S13 dosegati višjo stopnjo gostote in kvalitete bivanja ter vzpostaviti preprosto alternativno obliko bivanja. Raznolikost in velikost stanovanjskih enot omogoča, da lahko vsakdo zase najde pravšnje bivališče; od trosobnega do večsobnega stanovanja oz. rastoče hiše. Do posameznih stanovanjskih enot dostopamo preko vhodnega javnega atrija z dvema pokritima parkirnima mestoma. Od notranjega zasebnega atrija ga ločuje premična lesena stena, ki stanovalce povezuje v širšo skupnost ter hkrati zagotavlja zasebnost posamezne stanovanjske enote. Različni tipi tlorisnih zasnov in površin se nizajo glede na velikost razpoložljive parcele, posamezne stanovanjske enote so z vsemi bivalnimi prostori enakovredno orientirane proti jugu in povezane z zunanjim prostorom atrija.

typical ground floor plan 1 tipični tloris pritličja 1

typical ground floor plan 2 tipični tloris pritličja 2

view to the entrance patio pogled na vhodni atrij

view to the entrance pogled proti vhodu
view to the dwelling patio pogled na bivalni atrij
view to the whole (partial) pogled na celoto (izsek)

project data podatki o projektu

client naročnik privat privatni

site area skupna velikost parcel 6361 m2
gross floor area / building area zazidana površina 1987,5 m2
total floor area skupna neto površina 1344,4m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger