The flow and rememberance

Drinking fountain and the bench, Tišina, 2013


Prostor spomina

Med uporabnostjo in simboliko, Tišina, 2013


In a small village Tišina in the north east of Slovenia we designed an area of rememberance in the park by the local church. Instead of putting up two classical bronze heads in the memory of two local priests we managed to persuade the local community to build a small landscape feature in the park, around the existing trees Tilia cordata. This was the spot where one of the priests used to rest. Although the materiality of the concrete bench fixes this site yet the lavitating character shows some sort of immateriality. The chronogram on the bench commemorates the priests. The drinking fountain bears a small bronze plaque which reads words from scripture in slovenian language: "I will give unto him that is athirst of the fountain of the Water of Life freely." (Rev 21:6) The water flows from the drinking fountain freely along the rounded concrete and describes patterns which appear and disappear. In time, the surface will start developing colours and textures of its own due to the water with much iron minerals content. The landscape is still yet in details constantly changing. It is a bench and a water fountain but also a memorial and a place where you lean forward to drink the water, read the words from scripture and observe the everchanging pattern of the water, dripping from your hands. (text by Tanja Simonič Korošak)

Spominska ureditev s klopjo in pitnikom leži v parku ob Župnijski cerkvi na Tišini. Ureditev je posvečena dvema župnikoma, ki sta delovala v tem prostoru. Zasnovana je kot počivališče v obliki večstrane klopi okrog obstoječe malolistne lipe Tilia cordata. Segmentirana betonska klop na kovinskih nosilcih je tonirana v barvi lokalnih materialov. Mestoma vidna granulacija prodca se sklada z drugimi materiali, prodcem, mačjimi glavami in večjimi kamni. Pitnik je preprost vertikalni poudarek celotne kompozicije. Voda se preliva po površini in vsakokrat zariše nov in svojevrsten vzorec na njej. Na broneni ploščici na klopi je izpisan spominski kronogram. Napis na pitniku pa nagovarja obiskovalca z besedami iz Svetega pisma "Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode" (Raz 21, 6). Spominsko obeležje ustvarja mikroambient meditativnega spominjanja in počitka, s tem pa je dragocen del javnega prostora in življenja kraja.

project data podatki o projektu

client naročnik Tišina Authority Občina Tišina
location lokacija Tišina, Prekmurje
photographer avtor fotografij
Miran Kambič
realization izvedba
SGP Pomgrad, d.d.
construction year leto izvedbe 2013

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger, dr. Tanja Simonič Korošak (Oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p.)