Restoration of old town centre of Dravograd

Open competition, first prize, 2006


Prenova starega mestnega jedra Dravograda

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006


site plan and plan situacija in tloris (izsek)

With this project we wish to give the space a town-character, to decrease traffic, to limit parking and to give priority to pedestrians. The whole area is paved with a unified pavement with various surface treatments according to the designation. In front of the St. Vid Church the pavement segment rises as some sort of a wedge to the level of the bench and turns the sloping ground into a horizontal surface in front of the church, which provides balance for the bell tower; this surface forms an area for social gatherings, giving the church the centre place on the pedestal.

Z novo ureditvijo skušamo prostoru dati mestotvorni značaj, umiriti promet, omejiti parkiranje zgolj na najnujnejše in predvsem dati prednost uporabnikom prostora, pešcem. Celotno območje tlakujemo v enotnem tlaku z različno površinsko obdelavo glede na namembnost. Pred cerkvijo sv. Vida se segment tlaka kot nekakšen klin dvigne za višino klopi in nagnjen teren spremeni v horizontalno površino pred cerkvijo, ki ustvarja ravnotežje cerkvenemu zvoniku; ponuja prostor zbiranja in druženja, cerkev dobi podstavek, ki jo usredinja. Predvidena urbana oprema se v formalnem smislu jasno distancira od historičnosti prostora in s tem pokaže na čas nastanka, v materialnem smislu, z uporabo naravnih materialov - lesa in korodiranega železa - pa se spoštljivo vklaplja s samim prostorom.
view along the area pogled vzdolž območja
view to the square pogled na trg pred cerkvijo
view to the church pogled proti cerkvi sv. Vida
view to the whole pogled na celoto

project data podatki o projektu

client naročnik City Council Dravograd Mestna občina Dravograd
site area velikost parcel 8366 m2

design team avtorska skupina Tomaž Ebenšpanger, Jernej Gartner, Brigita Babnik, Tanja Gobov