Restoration of the Old Castle in Celje

Open competition, first prize, 2006


Prenova Celjskega gradu

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006


plan, characteristic sections tloris, značilni prerezi (izsek)

The space in the kennels is filled with new building volume and assigned an appropriate programme. The natural raising at the foot of the Friderik Tower is an ideal ground for a natural, partially grassed amphitheatre. Other existing objects are reconstructed according to the guidelines of the institute for the restoration of monuments or are presented as ruins.

Uporaben, skoraj nekoliko kontemplativen prostor v obeh medzidjih, zalijemo z novim stavbnim volumnom in predvidimo primeren program. Prostore delno naravno osvetljujemo z nadsvetlobo pohodne strehe in občasnimi odmiki od zidu ter s tem ustvarjamo določene zanimive prostorske napetosti in ambiente. Streha novih vstavljenih stavbnih volumnov je pohodna in dostopna z različnih zunanjih nivojev kakor tudi iz notranjosti. Hoja po pohodni strehi ponuja razglede skozi cine grajskega obzidja in prostor druženja. Naravna vzpetina ob vznožju Friderikovega stolpa se ponuja tudi kot idealen nastavek za naraven, delno zatravljen amfiteater, s -  v pobočje položenimi - sedalnimi zidci, ki s prepletom različnih stikov tvorijo stopnišče v osi vrat Friderikovega stolpa in že obstoječega mostovža čez Brezno. Na mestu današnjih improviziranih tribun predvidimo premičen prostostoječi večnamenski oder. Ostali obstoječi objekti se rekonstruirajo v skladu s smernicami zavoda za spomeniško varstvo oz. se prezentirajo kot ruševina.
view to the walkable platform pogled na pohodno ploščad
view to the tribune pogled proti tribunam
new programme between the mediaeval walls
nov program med srednjeveškim obzidjem

project data podatki o projektu

client naročnik City Council Celje Mestna občina Celje
site area velikost parcele 8853 m2
design team avtorska skupina Tomaž Ebenšpanger, Jernej Gartner, Tanja Gobov
associate architect projektant ARCHDesign d.o.o., Ljubljana