The Panonka, detached houses

Murska Sobota, 2007


Panonka, naselje individualnih hiš

Murska Sobota, 2007


site plan situacija

The sincere interweavement of materials in standard houses Panonka expresses protestant simplicity. The ground floor of the unified space is organised in living and working rooms with a service block; the bedrooms are projected as a hanging wooden structure, which opens at particular spots and creates interesting two-level spaces and gently connects the ground floor with the top floor. The outer wooden movable panels enable the level of privacy of the microenvironment desired by the users. Individual housing units ensure privacy, the common exterior grounds with accessible paths, playground and benches connect the residents into a broader community.

Tipske hiše Panonka so svojevrstna moderna klasika tradicionalnega, podvržene iskreni govorici materialov, ki izražajo protestantsko preprostost. V pritličju enotnega klasično grajenega prostora organiziramo dnevne in delovne prostore s servisnim blokom, spalne prostore pa predvidimo kot obešeno leseno strukturo, ki se na določenih mestih razpira in ustvarja zanimive dvovišinske prostore ter tako nežno povezuje pritličje z nadstropjem. Zunanji leseni pomični paneli, glede na želje in potrebe uporabnikov, omogočajo bolj ali manj zasebne mikroambiente. Skupen zunanji prostor z dostopnimi potmi, otroškim igriščem in klopmi, stanovalce povezuje v širšo skupnost, medtem ko jim posamezne stanovanjske enote zagotavljajo zasebnost.
characteristic section značilni prerez
ground floor plan tloris pritličja
view 1 pogled 1
view 2 pogled 2

project data podatki o projektu

client naročnik privat privatni

site area velikost parcel 2280 m2
gross floor area zazidana površina 436,4 m2
total floor area skupna neto površina 712,0 m2

design architect arhitektura Petar Vidanoski,
Tomaž Ebenšpanger