New rectory in Lucija

Invited competition, honorable mention, 2007


Novo župnijsko središče Lucija

Vabljeni natečaj, priznanje, 2007


ground floor plan and section tloris pritličja in prerez

The anteroom in front of the church provides shelter from the north wind and creates a platform, which is entered over the outer half-open anteroom, concluded on one side by a pool. Water as an architectural element represents the physical boundary between this world and the hereafter, it additionally sonically colours the experience of the space and represents a reflection surface of the glass wall, which both separates and connects the outer and inner space.

Na videz nezdružljivo programsko zahtevo investitorja, rešitve problema parkiranja in gradnje novega župnijskega središča s cerkvijo, rešujemo tako, da na vrh vkopane garažne hiše položimo osrednji volumen cerkve ter ga ovijemo s tremi delno vkopanimi lamelami s programom župnišča. Kompozicija lamel skupaj s cerkvijo tvori atrijski predprostor pred cerkvijo, nudi zavetje pred burjo in generira zunanji trg, ploščad pred vhodom v cerkev. Navezava cerkve na župnišče poteka preko pokritega arkadnega hodnika. Javni in poljavni prostori župnišča so organizirani v pritličju lamel, bivalni in bolj zasebni prostori so dvignjeni v nadstropje. Vsaka bivalna enota ima svoje sanitarije, kuhinjsko nišo, bivalni in spalni del ter svoj kontemplativni zunanji atrij. Vhod v samo cerkev poteka preko zunanjega polodprtega predprostora, ki se na enem koncu zaključi z bazenom. Voda predstavlja fizično mejo med tostranstvom in onostranstvom. Voda kot arhitekturni element pa še dodatno zvočno obarva doživljanje prostora in hkrati predstavlja odbojno površino od katere se lesketajoče odbijajo sončni žarki in nežno osvetlijo površino steklene vitražne stene v ozadju za oltarjem, ki ločuje in povezuje hkrati zunanji in notranji sveti prostor.

view to the whole pogled na celoto

view to the approach pogled na dostop

view to the entrance patio of the church pogled na vhodni atrij cerkve
rear view of the church pogled na ozadje cerkve
between the church and rectory med cerkvijo in župniščem

project data podatki o projektu

client naročnik Rectory of Lucija Župnija Lucija

site area velikost parcele 5219 m2
gross floor area zazidana površina 2689,7 m2
total floor area skupna neto površina 6200,6 m2

design team avtorska skupina Tomaž Ebenšpanger,
Boštjan Bedene

collaborator sodelavec Tadej Bajda