The Prešernova House

Prešernova ulica, Ljubljana, 2007


Hiša na Prešernovi

Prešernova ulica, Ljubljana, 2007


existing obstoječe stanje

The access to the object is through the atrium, where the path passes the single-storey object with a jutting roof for two parking spaces. The façade on the exterior surface of the atrium is projected in visible concrete and functions as a solid protection directly on the plot boundary. The interior surface of the atrium is covered with a soft wooded façade, which appeals to the visitor by its pavilion character; the vertical battens protect against the sun and increase privacy.

Nadomestni stanovanjski objekt sledi obliki in gabaritom obstoječega objekta. Celotno območje gradbene parcele je obravnavano kot podaljšan notranji prostor v zunanjost; s predlagano visoko ograjo se ustvarja introvertirani zunanji zeleni atrij, ki predstavlja podaljšek bivalnih prostorov. Do objekta dostopamo skozi atrji, kjer nas pot vodi mimo pritličnega pomožnega objekta z nadstrešnico za dve parkirni mesti proti vhodu v stanovanjski objekt. Fasada hiše je na zunanji strani atrija zasnovana v kvaliteti vidnega betona in deluje kot trdna zaščita neposredno na parcelni meji. Fasada na notranji strani atrija pa je zasnovana kot mehka lesena fasada, ki nagovarja s paviljonskim značajem; vertikalne lesene letvice imajo hkrati funkcijo senčila in zadrževanja pogledov iz sosednjih stanovanjskih blokov. Ograja iz prefabriciranih AB in lesenih vertikalnih stebričkov kontinuirano teče po obodu gradbene parcele in ustvarja polprosojno tančico, ki določa prostor zunanjega atrija; pred betonsko steno material stebričkov iz betona preide v les in s tem omehča trdo betonsko steno.
site plan situacija
characteristic section značilni prerez
ground floor plan tloris pritličja
view to the entrance pogled proti vhodu
view from the patio pogled iz atrija

project data podatki o projektu

client naročnik DOMART d.o.o., Ljubljana

site area velikost parcele 501,3 m2
gross floor area zazidana površina 82,9 m2
total floor area skupna neto površina 160,6 m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger
associate architect projektant ARCHDesign d.o.o.
structural engineer statika Gradbeni biro MELE, Janko Mele s.p.
electrical engineer elektro instalacije PRJ, Miroslav Jemec s.p.
mechanical engineer strojne instalacije Biro ES d.o.o.