House Z

Minimal and functional, Višnja Gora, 2012


Hiša Z

Minimalno in funkcionalno, Višnja Gora, 2012


English text coming soon ...

Zasnova družinske hiše, umeščene na majhno parcelo sredi gostega naselja, je bila odvisna od strogih projektnih pogojev. Na tlorisno kvardraturo 60m2 smo morali umestiti ves program, ki ga potrebuje štiri članska družina.


Pomagali smo si s tem, da smo hišici dodali dodatno etažo. Pritličje obsega dnevno bivalen prostor povezan z vrtom. S prvim nadstropjem, v katerem sta otroški spalnici ga povezuje leseno dvoramno stopnišče, ki je zasnovano kot knjižnica. V mansardnem delu pa je prostor našla spalnica staršev z intimno teraso, zaščiteno pred pogledi sosedov, a odprto proti nebu.


site plan situacija
south elevatioin južna fasada
cross section prečni prerez
west elevation zahodna fasada
east elevation vzhodna fasada

project data podatki o projektu

client naročnik privatni private

location lokacija
Višnja Gora, Slovenija
site area velikost parcel 460 m2
gross floor area zazidana površina 63 m2
total floor area skupna neto površina 180 m2

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger, Meta Kutin