House UP

Between the tradition and modernity, Stara Fužina, 2015


Hiša UP

Med tradicijo in sodobnostjo, Stara Fužina, 2015


English text coming soon ...

Hiša za mlado družino iz Stare Fužine v Bohinju je reinterpretacija nekdanjega lesenega gospodarskega poslopja, ki je stal na tem mestu. Kot je značilno za vaško središče v gorenjskih vaseh, se je poslopje držalo zidane dvonadstropne stanovanjske stavbe. Nov objekt bo zato v nagovoru ohranjal spomin na značilno kompozicijo oziroma dialog med obema stavbama. Lesena stavba bo počivala na zidani polkletni bazi.

Sodoben način bivanja se bo na jugu izražal kot dolga steklena stena, prek katere se bodo bivalni prostori povezali z intimnim zelenim atrijem. Lesen palični nosilec, ki bo premoščal razpon bo zasnovan kot sodobna izpeljava tradicionalne lesene konstrukcije kozolcev in ostalih gospodarskih poslopij. Vhodna fasada na severu bo zadržana, ob njej bo potekal značilni lesen bohinjski gank, s katerega bo moč opazovati večerno dogajanje v vasi.


conceptual sketch skica zasnove konstrukcije
floor plan tloris pritličja
nord elevation severna fasada
south elevation južna fasada

project data podatki o projektu

client naročnik privatni private

location lokacija
Stara Fužina, Bohinjsko Jezero
site area velikost parcel 510 m2
gross floor area zazidana površina 102 m2
total floor area skupna neto površina 246 m2

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger**, Meta Kutin
** UM FGPA