House H

Extension of the wine cellar, Vaneča, 2011


Hiša H

Razširitev zidanice, Vaneča, 2011


site plan situacija

English text coming soon ...

Z novim lesenim prizidkom smo programsko osmislili in funkcionalno podprli staro zidanico na Goričkem. Njenemu lastniku smo s tem omogočili, da lahko na sicer čudoviti lokaciji med vinskimi griči, uživa še z vidika sodobne arhitekturne zasnove, ki nudi vse potrebno udobje bivanja.

cross section, south elevation prečni prerez, južna fasada
north elevation severna fasada
east elevation vzhodna fasada
west elevation zahodna fasada

project data podatki o projektu

client naročnik privatni private

location lokacija
Vaneča, Prekmurje
site area velikost parcel 380 m2
gross floor area zazidana površina 120 m2
total floor area skupna neto površina 180 m2

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger