Science centre

International competition, Honourable mention, Ljubljana 2019


Center znanosti

Mednarodni natečaj, Priznanje, Ljubljana 2019


Site plan

Situacije ureditve
Ground Floor Plan

Tloris pritličja
First Underground Floor Plan

Tloris prve kleti
Second Underground Floor Plan

Tloris druge kleti
Visualisation

Vizualizacija
Visualisation

Vizualizacija
Visualisation

Vizualizacija

project data podatki o projektu

design architect arhitektura Peter Gabrijelčič*, Tomaž Ebenšpanger**, Boštjan Gabrijelčič*, Aleš Gabrijelčič*, Ivan Zuliani, Anja Mencinger, Nik Solina, Zala Babič, Vesna Šketa, Pia Kante, Katja Mali, Rok Sraka
type tip International competition, Honourable mention
location lokacija Ljubljana, Slovenia
client naročnik Ministry of Education, Science and Sport
* ARHITEKTURA D.O.O., ** UM FGPA