Community centre Barje

International competition, Ljubljana, 2019


Center Barje

Mednarodni natečaj, Ljubljana, 2019


Site plan

Situacije ureditve
Section 

Prečni prerez
Sectiona

Prerez

project data podatki o projektu

design architect arhitektura Peter Gabrijelčič*, Tomaž Ebenšpanger**, Boštjan Gabrijelčič*, Aleš Gabrijelčič*, Anja Mencinger, Nik Solina, Pia Kante, Katja Mali
type tip International competition
location lokacija Ljubljana, Slovenia
client naročnik Municipality of Ljubljana
* ARHITEKTURA D.O.O., ** UM FGPA